Végzettségek és fokozatok

 • Lipcsei Egyetem, tiszteletbeli egyetemi tanár, 2016-
 • ELTE ÁJK, tanszékvezető egyetemi tanár, 2015-
 • Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia, vezető tanár, 2011-
 • ELTE ÁJK, habilitáció, 2010
 • ELTE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens, 2008
 • Saarland Egyetem, PhD, 2005
 • ELTE BTK, bölcsész, 1997
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem – ELTE ÁJK, jogász, 1997

Munkanyelvek

magyar
német
angol

Csoporttagságok

Letöltések

Varga István az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a PROVARIS Varga & Partners irodavezető ügyvédje, az iroda polgári peres és választottbírósági eljárási csoportjának vezetője. 2013-2016 között a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagja és tudományos titkára, az új Pp. Szakértői Javaslatának egyik kidolgozója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósági Szabályzatának megalkotója, 2011-2012-ben a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia vezető tanára, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara által 2006-ban első díjban részesített összehasonlító perjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú monográfia szerzője, a Kúria több joggyakorlat-elemző csoportjának tagja, 1998-2003 között az Alkotmánybíróság második elnökének tanácsadója. Belföldi ügyvédi és egyetemi tevékenysége mellett a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora, a készülő Európai Polgári Eljárásjogi Modelltörvény szövegét előkészítő ELI-UNIDROIT munkacsoport tagja, magyar, német és angol nyelvterületen megjelenő, vezető polgári eljárásjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú kommentárok szerkesztője és társszerzője, külföldi perjogi konferenciák rendszeres előadója, számos külföldi és nemzetközi választottbíróság választottbírája, Magyarország választottbírája a Nemzetközi Befektetési Választottbíróságon (ICSID, Washington DC). Első diplomája szerint német nyelv és irodalom szakos bölcsész. A PROVARIS Ügyfelei részére elsősorban peres és választottbírósági képviseletet lát el mind belföldi, mind pedig külföldi bíróságok előtt, továbbá számos kiemelt jelentőségű ügyben járt el képviselőként az Alkotmánybíróság, valamint az Európai Unió Bírósága előtt is.

Tagságok és elismerések

 • Kúria, joggyakorlat-elemző csoport külső tagja, 2014, 2019-2020
 • Nemzetközi Befektetési Választottbíróság (ICSID), listás választottbíró
 • Európai Jogi Intézet (ELI) – UNIDROIT, modelltörvény előkészítő bizottsági tag
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósága, listás választottbíró
 • Budapesti Ügyvédi Kamara, tag, 2007-
 • Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag
 • Nemzetközi tudományos társaságok tagja (Nemzetközi Eljárásjogi Egyesület, Nemzetközi Jogösszehasonlító Egyesület)
 • A Német Állandó Választottbíróság (DIS) “Legjobb választottbírósági témájú disszertáció” 1. Díja, 2006

Referenciák

 • A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó cégének perbeli képviselete minden idők legnagyobb pertárgyértékű, világméretű gyógyszer-termékfelelősségi kártérítési perfolyamának magyar bíróságok előtt lezajlott részében;
 • Fél képviseletének ellátása az Osztrák Gazdasági Kamara Választottbírósága (VIAC Bécs) előtt hosszú távú befektetési szerződés-összesség érvényességének tárgyában lefolytatott választottbírósági eljárásban;
 • Választottbírói, szakértő tanácsadói és ügyvédi képviseleti fellépés több kereskedelmi és befektetésvédelmi választottbírósági eljárásban a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósága előtt (ICC Paris);
 • Szakértő tanácsadói fellépés a Világbank Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja előtt (ICSID Washington DC) két befektetésvédelmi választottbírósági eljárásban;
 • Választottbírósági eljárásbeli képviselet ellátása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósága előtt, elsősorban kereskedelmi jogi, társasági jogi és kártérítési jogvitákban; 
 • Eljárás fél által jelölt választottbíróként, valamint választottbírósági tanács elnökeként számos bel- és külföldi magánjogi és befektetésvédelmi választottbírósági eljárásban (ICC, ICSID, VIAC, DIS, MKIK előtti eljárások);
 • Fél képviseletének ellátása a Gazdasági Versenyhivatal eljárásában és az azt követő, a GVH határozatának megsemmisítése iránt indított közigazgatási perben;
 • Innovatív gyógyszergyártó Fél képviseletének ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozatainak megsemmisítése iránt indított közigazgatási perben;
 • Külföldi befektetők egymás közötti komplex társasági, szerződéses- és szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránti, védjegyjogi és öröklési jogvitájában képviselet ellátása a magyar bíróságok előtt;
 • Külföldi bankcsoport képviseletének ellátása az MNB Pénzügyi Békéltető Testülete előtt;
 • Személyiségi jogok közösségi médiában és hagyományos médiumokban megvalósult megsértése miatt indult kártérítési ügyekben felek képviseletének ellátása;  
 • Felek képviseletének ellátása az Európai Unió Bírósága előtt több kiemelt jelentőségű előzetes döntéshozatali eljárásban;

Végzettségek és fokozatok

 • Lipcsei Egyetem, tiszteletbeli egyetemi tanár, 2016-
 • ELTE ÁJK, tanszékvezető egyetemi tanár, 2015-
 • Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia, vezető tanár, 2011-
 • ELTE ÁJK, habilitáció, 2010
 • ELTE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens, 2008
 • Saarland Egyetem, PhD, 2005
 • ELTE BTK, bölcsész, 1997
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem – ELTE ÁJK, jogász, 1997

Munkanyelvek

magyar
német
angol

Csoporttagságok

Letöltések

A magasabb felhasználói élmény érdekében weboldalunk sütiket használ.