Hazai és nemzetközi ügyfélkörünkben egyaránt kiemelt megbecsülésnek örvendő jogvitarendezési csapatunk kiterjedt bel- és külföldi bírósági és választottbírósági eljárási tapasztalatra támaszkodva látja el sikeresen Ügyfeleink perbeli képviseletét. A PROVARIS perjogi praxisának elismertségéhez és sikerességéhez hozzájárul a csapat összes tagjának erős tudományos háttere, amely Varga István, a perjog nemzetközileg elismert professzora vezetésével válik nap mint nap hozzáadott értékké a pervitel során.

Referenciák

 • A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó cégének perbeli képviselete minden idők legnagyobb pertárgyértékű, világméretű gyógyszer-termékfelelősségi kártérítési perfolyamának magyar bíróságok előtt lezajlott részében;
 • Fél képviseletének ellátása az Osztrák Gazdasági Kamara Választottbírósága (VIAC Bécs) előtt hosszú távú befektetési szerződés-összesség érvényességének tárgyában lefolytatott választottbírósági eljárásban;
 • Választottbírói, szakértő tanácsadói és ügyvédi képviseleti fellépés több kereskedelmi és befektetésvédelmi választottbírósági eljárásban a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósága előtt (ICC Paris);
 • Szakértő tanácsadói fellépés a Világbank Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja előtt (ICSID Washington DC) két befektetésvédelmi választottbírósági eljárásban;
 • Választottbírósági eljárásbeli képviselet ellátása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósága előtt, elsősorban kereskedelmi jogi, társasági jogi és kártérítési jogvitákban; 
 • Eljárás fél által jelölt választottbíróként, valamint választottbírósági tanács elnökeként számos bel- és külföldi magánjogi és befektetésvédelmi választottbírósági eljárásban (ICC, ICSID, VIAC, DIS, MKIK előtti eljárások);
 • Fél képviseletének ellátása a Gazdasági Versenyhivatal eljárásában és az azt követő, a GVH határozatának megsemmisítése iránt indított közigazgatási perben;
 • Innovatív gyógyszergyártó Fél képviseletének ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozatainak megsemmisítése iránt indított közigazgatási perben;
 • Külföldi befektetők egymás közötti komplex társasági, szerződéses- és szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránti, védjegyjogi és öröklési jogvitájában képviselet ellátása a magyar bíróságok előtt;
 • Külföldi bankcsoport képviseletének ellátása az MNB Pénzügyi Békéltető Testülete előtt;
 • Személyiségi jogok közösségi médiában és hagyományos médiumokban megvalósult megsértése miatt indult kártérítési ügyekben felek képviseletének ellátása;  
 • Felek képviseletének ellátása az Európai Unió Bírósága előtt több kiemelt jelentőségű előzetes döntéshozatali eljárásban;
A magasabb felhasználói élmény érdekében weboldalunk sütiket használ.